Welkom op de site van Mens en Strafrecht

Stichting Mens en Strafrecht biedt tegenwicht aan de stoere en repressieve taal van politiek, media en burger over criminaliteit en straffen. Door middel van opiniestukken, interviews en lezingen willen wij het grote publiek informeren over de realiteit en complexiteit van strafrecht en criminaliteit, en zoveel mogelijk mensen bewust maken van de gevolgen van méér en zwaarder strafrecht.

Het besef dat iedereen een potentiële misdadiger is en dat de kloof tussen de brave burger en de crimineel soms maar heel klein is, is vandaag de dag op de achtergrond geraakt. Het gevolg is een vaak eenzijdige nadruk op repressie en zero tolerance. De stroom aan nieuwe en voorgestelde wetgeving geeft hiervan blijk: verdachten kunnen sneller in voorarrest worden genomen, zware misdrijven verjaren niet, zeden- en geweldsdelinquenten moeten na vrijlating levenslang onder toezicht staan, et cetera. Harde principes als vergelding en wraak winnen terrein. Maar zij verharden mensen en de samenleving.

Er bestaan ook mildere principes, zoals resocialisatie, herstel en vergeving. Het strafrecht is er niet alleen voor vergelding, het is er zeker ook om herhaling te voorkomen en veroordeelden een tweede kans te bieden bij hun terugkeer in de maatschappij. Wij van stichting Mens en Strafrecht vinden dat die constructieve aspecten nadrukkelijker aandacht verdienen in het publieke debat en in het justitie- en veiligheidsbeleid. In onze opiniestukken, interviews en lezingen leveren wij daaraan een bijdrage.


Lees hieronder de artikelen over 5 jaar stichting mens en strafrecht en een vooruitblik op de volgende 5 jaar mens en strafrecht in het strafblad van november 2018