Support Ons!

Stichting Mens en Strafrecht is volledig afhankelijk van giften.Hiermee is stichting
Mens en Strafrecht in staat om bijeenkomsten (zoals congressen, debatavonden)
te organiseren en deze website up to date te houden.


Elke donatie is van harte welkom en wordt zeer op prijs gesteld.
Bij donatie van €25,- of meer ontvangt u het boek 'Mensbeelden en strafrecht' (SDU, 2014).


Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gulle gift!


Onderstaande organisaties en bedrijven steunden ons al voor de oprichting van
Mens en Strafrecht voor het ontwerpen van een huisstijl en onze
eerste website.