De actieve kern van stichting Mens en Strafrecht wordt gevormd door het bestuur en een zogeheten kerngroep die bestaat uit ruim 10 juristen en criminologen.

Bestuur


Kerngroep

Aco Verhaegh - Strafjurist/Senior Gerechtssecretaris Gem. Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Dineke Postma - advocaat en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam
Esther van Ginneken - universitair docent criminologie Universiteit Leiden
Ferry de Jong - hoogleraar straf(proces)recht Universiteit Utrecht
Jannemieke Ouwerkerk - hoogleraar Europees strafrecht Universiteit Leiden, medeoprichter stichting Mens en Strafrecht
Joyce de Vries - partner bij Advocaten in de Praktijk
Marije Jeltes - docent jeugdrecht Universiteit Leiden en docent detentierecht VU, lid afdeling advisering van de RSJ
Marloes van Wijk - juridisch medewerker Solitt Advocaten, onderzoeker Universiteit Maastricht
Pauline Jacobs - universitair docent straf(proces)recht Universiteit Utrecht
Richi Milić - docent straf(proces)recht Universiteit van Tilburg
Ruben Aksay – docent straf(proces)recht aan de Universiteit Utrecht
Sonja Meijer - universitair docent straf(proces)recht Vrije Universiteit Amsterdam
Wouter de Zanger - promovendus universiteit Utrecht