De actieve kern van stichting Mens en Strafrecht wordt gevormd door het bestuur en een zogeheten kerngroep die bestaat uit ruim 15 juristen en criminologen.

Bestuur


Kerngroep

Ruben Aksay – docent en promovendus straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Peggy ter Vrugt - junior onderzoeker straf(proces)recht en mensenrechten, Universiteit Maastricht
Stephanie Blom - docent straf- en strafprocesrecht, Universiteit Maastricht
Els Schipaanboord - docent straf- en strafprocesrecht Rijksuniversiteit Groningen
Sam van den Akker - Strafrechtadvocaat Baumgardt Strafcassatie Advocatuur