De actieve kern van stichting Mens en Strafrecht wordt gevormd door het bestuur en een zogeheten kerngroep die bestaat uit ruim 15 juristen en criminologen.

Bestuur


Kerngroep

Aco Verhaegh - Strafjurist/Senior Gerechtssecretaris Gem. Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Dineke Postma - advocaat en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam
Jannemieke Ouwerkerk - hoogleraar Europees strafrecht Universiteit Leiden, medeoprichter stichting Mens en Strafrecht
Marije Jeltes - docent jeugdrecht Universiteit Leiden en docent detentierecht VU, lid afdeling advisering van de RSJ
Pauline Jacobs - universitair docent straf(proces)recht Universiteit Utrecht
Richi Milić - docent straf(proces)recht Universiteit van Tilburg
Ruben Aksay – docent straf(proces)recht aan de Universiteit Utrecht
Sonja Meijer - universitair docent straf(proces)recht Vrije Universiteit Amsterdam
Wouter de Zanger - promovendus universiteit Utrecht
Cathy van Well - plv. officier van justitie, tevens docent straf(proces)recht, Universiteit Maastricht
Peggy ter Vrugt - junior onderzoeker straf(proces)recht en mensenrechten, Universiteit Maastricht
Stephanie Blom - docent straf- en strafprocesrecht, Universiteit Maastricht
Vera Thuijsman - docent straf(proces)recht, Universiteit Maastricht
Els Schipaanboord - docent straf- en strafprocesrecht Rijksuniversiteit Groningen
Sam van den Akker - Strafrechtadvocaat Baumgardt Strafcassatie Advocatuur